Foltok piros peremmel az arcfotón,

foltok piros peremmel az arcfotón

Dale A. Dye Dühöngés

Táti meg az öreg Virág egyre csak azt nézték, milyen szaporán forog a Garibangyi kérges kezében a nyírfa söprő nyele s milyen vígan fütyörész az foltok piros peremmel az arcfotón, s hosszú sárgás őszes szakállába hogy mosolyog egyre Virág, aki nagyon fortélyos ember volt, egy vasárnapi reggelen így szólt a Tátihoz, miközben a pálinkás bódéból ki a stációjukra utca söpreni bandukoltak - hogy: »te Táti, az a huncfut Garibangyi alighanem megütötte a lutrit!

Már az nincsen másképpen Úgy van, hogy a vén huncfut megütötte a lutrit Az utca másik szélére az öreg Garibangyihoz, a szél meg a seprőcsapások alatt felkavargó por odahozott egy-két hangosabb szavat az utcasöprők suttogásából.

És az öreg tovább mosolygott tömött szakállába, olyan vígan, olyan elbízottan. Virág átkiáltott hozzá: - Garibangyi sohse légy oly büszke Foltok piros peremmel az arcfotón vén utcasöprő ravaszon sandalított vissza: - Hát ha van rá okom Erre meg Virág tolta volna fel balapját feje búbjára, ha kalapja egyáltalán lett volna: - Táti, halld csak: ez a vén kötélre való aligha nyert a lutrin, de biztosan elemelt valahol valamit Nyilván valami papi bugyellárist Én is láttam az öreget kinn az állomáson türüszködni a trágerek között, valami utas holmijáért.

Bár a veres sapkások nem egyszer megagyabugyálták, de az öreg nem tágított; ha ma pofon ütötték, holnap megint ott ácsingózott s majd lehúzta az utas embert: »Majd beviszem én, majd kenőcs pikkelysömörhöz a gyógynövényesnél én, kérem!

foltok piros peremmel az arcfotón

Garibangyi csak loppal nézte, hogy sandalítanak, hogy susognak róla. Végtére meg nem állhatta szó nélkül: - Jertek csak, málészájúak! Táti és Virág egymásra néztek, aztán oda cammogtak a vén Garibangyihoz, aki akármilyen perfidül viselkedett irányukban egy idő óta - mégis csak kenyeres pajtás és régi kartársuk volt. A régi kolléga kigombolta felső kabátját - ami rövid ideig tartott, mert a kabáton csak egy gomb volt, az is csak így-úgy odafércelt kapocs képében - aztán a belső zsebéből egy csomagot vőn elő.

Midőn a csomagot kinyitotta, a Táti meg a Virág menten elejték kezeikből a seprőt; és szemeik csillogának.

Dye All rights reserved A fordítás a Grafton Books Kard vagy pajzs?

Virágnak azonban csak az egyik, mivelhogy csak egy szeme vala. Ez volt az oka annak is, hogy felhagyék gyilkos mesterségemmel!

foltok piros peremmel az arcfotón

Háromnegyed, fél és egy negyed szivardarabok feketéllettek - pettyesen - barnállottak - csávosan és nagy számmal a papirosban. Valódi, a színház előtt keresett, gondosan megmosott havanna és kuba, és belföldi szivarvégek Garibangyi kimarkolt belőlök egy csomót s kartársait megkínálta: - Nesztek, gyujtsatok rá A kartársak egyik bámulatból a másikba estek.

  • STRIKING-magyar fordítákatushorgaszbolt.hu szótár
  • Calaméo - Stephen King - Hasznos holmik

Virág átható eszét két csodálatos gondolat csapta meg. A dúsgazdag utcaseprő foltok piros peremmel az arcfotón mosolygott, tenyereit egymáshoz dörzsölé, sipkáját betyárosan bevágta a szemébe s a leghosszabbik szivarára gyujtva, azt is papírszipkába téve, megindult lefelé az újpesti úton: - Gyertek csak Tátiék némán ballagtak utána.

Táti nem gondolkodott semmin, hanem Virágra nézve, szerette volna megtudni, hogy miről elmélkedik ez; mert meg volt győződve, hogy ez elmélkedések tárgya és módja okvetlenül korszerű és éles; Virág arca azonban nem árult el semmit.

Két - még meglevő, ki nem ütött - foga közé szorítva szivarját, nem annyira a füstöt, mint a levet szívta abból s időnként némi merengéssel, erősebb vagy gyengébb taktussal, egyet-egyet pökött. A cselekmény e momentumai a következő gondolatok drámai - mert csattanós - befejezéséül szolgáltak: - Szivarral kínál?

Mily szokatlan jele a baráti érzelmeknek! Mire véljem? Mit jelent? Garibangyinak lakása van?

Tehát mióta nem hál a »hajléktalanoknál«, azóta szobát árendált? Rendes lakást?

foltok piros peremmel az arcfotón

Mióta változott meg a világ sora? Csakugyan itt volna az üstökös, hogy egy utcaseprőnek lakása, rendes lakása van? Egy szoba és konyha?

Salinger, J. D.: Seymour: An Introduction

Konyha és szoba? A szobában tán nyoszolya is? Ez az ember kétségkívül eltett valakit láb alól!

Salinger, J. Seymour: An Introduction English The actors by their presence always convince me, to my horror, that most of what I've written about them until now is false.

És a konyhában »Krinolin? Ezenközben egy zsupos kis házhoz értek.

Stephen King - Hasznos holmik

Virág a Garibangyi vállára tette a kezét: - Akasszanak fel Bangyi, ha egy percig is nem hittem, hogy te vagy a világon a legjobb foltok piros peremmel az arcfotón Az utcaseprő büszkén ballagott előttök a nagy, kátyus udvarban - mely Virágot hálátlan szülőfalujára emlékezteté - és alig-alig köszönt az omnibuszos kocsisoknak, kik fogatukkal itt szoktak tanyázni.

Egy földszinti ajtó előtt megállt s szivarját kivevé szájából: - Pajtik, tegyétek le azt a bagót, »Krinolin«-nak árt a füstje! A szobából sajátságos hangok hallatszottak ki.

Virág alig várta, hogy az ajtó kinyittassék. A kihalló, sajátságosan mormogó hangokból Törsöly Klárára - a nyúlutcai zsemlyés asszonyra vetett, arra a lényre, kit ő három ízben hítt magához élettársul, de ki ez ajánlatot mindannyiszor visszautasítá. Sajátságos érzés fogta el szívét s majdnem toporzékolt a küszöbön.

Én arcot el nem felejtek. Lépjen már közelébb, hadd szorítom meg a kezét! Tudja, mit? Megismertem a sétájáról.

Az ajtó végre megnyílt s míg Bangyi büszkén nézett szét társai között s míg mintegy köszöntésképpen magasra emelé seprőjét Krinolin egy körülbelül két éves hízott sertés volt.

Virágék, amint megpillantották fényes orrát, tokás és már puffadt képét, majd térgyre rogytak előtte. Krinolin egykedvűen - mondjuk, egy kétmázsás mangalicához illőleg - higgadtan röfögött rájuk.

Egy pár pillanatig mind a hárman némán nézték az ünnepelt állatot.

A tulajdonos törte meg az áhítat e csendjét: - Krinolin, Krinolinka Sose röfögj, nem bántanak, ők Virág meg Táti Megetted a kukoricádat? Korpa kéne, úgy-e kutyaházi He, korpa, vízzel dagasztva jó puha, ragadós, édes, he?

Mindjárt, mindjárt Hé pajtik: láttatok-e világéletetekben ennél feinabb disznót Virág a meghatottságtól remegő nyelvével alig tudá kinyögni, hogy: - Nem! Táti pedig éppenséggel nem tudott egy szót sem szólani, csak nagy kefebajusza alatt mozgott, izgett hangtalanul, kövér nagy szája A házigazda levetette kabátját, hogy szabadabban mozoghasson.

angol-magyar fordítás erre a szóra: striking

Gyengéden kezébe fogta a Krinolin farkincáját s a túláradó örömtől egész testében nevetett: - Táti, Virág! Milyen lábszárai vannak.

Lightroom tippek (#57.) - Vörös bőrfoltok elleni ecsetelés (#tutorial)

Ez a lábszár megdurná magát a polgármesterét A feje, nézzétek a fejét, olyan hosszú, mint a tiéd Virág s szélesebb a derekadnál Az édes Hát még a hája, tapintsátok csak meg - de ne szorítsátok szegényt - a szalonnáját; lesz vagy öt ujjnyi Eszem a lelkét, milyen kicsiny, hogy benőtt a kövérségbe a szeme!

Pislants hát bolond! Mutassatok nekem akár emberben is olyat, aki két éves létére, túl nyom a két mázsán Virágék szótlanul »nemet« intettek fejeikkel, Garibangyi pedig majd kibújt a bőréből. Levetette kötőjét, csizmáját s úgyszólván táncolt Krinolin előtt: - Ez állat. Egészen más állat, mint az ember. Az asszonyt nem is említem. Csak kukorica kell neki, meg egy kis korpa, aztán úgy meghízik, hogy kitolja a konyha falát Milyen sonkája lesz!

foltok piros peremmel az arcfotón

Füstös és friss kolbász, hurka májas és véres, - belé két garasért vanilia; - aztán még főkép a zsírja, a temérdek sok zsír! Virág nem szólt egy szót sem, csak nézett, csak bámult. Az az egy szeme is majd kifutott a folytonos nézéstől. Leült Krinolin elé s meg akarta fogni.

  1. Kosztolányi Dezső: Április bolondja
  2. Az arc bőre vörös foltokat szárít
  3. Dale A. Dye Dühöngés - PDF Free Download
  4. Gygynvnyek pikkelysömörhöz és vélemények
  5. Babel Web Anthology :: Salinger, J. D.: Seymour: An Introduction
  6. BRÓDY SÁNDOR LEGSZEBB ÍRÁSAI

Krinolin sikoltott. Egyik lábát megütötte a másikban. Garibangyit élénk részvét fogta el: - Megütötted magad, Krinolinka, te szegény.

Fontos információk